LOGO-SARA

Правила / Сара-Нора Прима

ПРАВИЛНИК

Първият Международен балетен конкурс - Сара-Нора Прима ще се проведе от „Международна балетна асоциация Сара-Нора Прима“, наричана по-долу за краткост Организатор и Държавна опера Бургас, с подкрепата на Община Бургас и под патронажа на кмета на Община Бургас г-н Димитър Николов.

©2022. Sara Nora Prima. All Rights Reserved.

BG